Rentekalkulator


Vår rentekalkulator regner enkelt ut dine lånekostnader, og deler opp i rentekostnader, gebyrer og avdrag, og samlet terminbeløp. Velg mellom annuitetslån eller serielån. For serielån kan du også regne ut med avdragsfrihet. Rentekalkulatoren regner også ut effektiv rente på ditt lån. Et annet navn for effektiv rente er internrente. Tallene blir presentert i to tabeller: En tabell for nedbetalingsplan år 1, og en annen tabell for årlig nedbetalingsplan.


Lånekarakteristika

Type lån
Lånebeløp må være høyere enn 0. Jo høyere lånet er, jo lavere blir gebyrene i forhold til lånebeløpet. Merk at lånebeløpet anvendes som et positivt avdrag i denne lånekalkulatoren.
Lånebeløp
kr
Antall år du skal bruke på å nedbetale lånet. Max 30 år.
Nedbetalingstid
år
Antall avdrag som skal betales årlig. Vanligste er hver måned (12 terminer). Betaler du hvert kvartal skal tallet være 4 osv. Tillatte verdier mellom 1 og 52. Kun hele tall.
Terminer per år
år
Noen banker gir avdragsfrie måneder i begynnelsen, f.eks. 3 til 12 (måneder). Lånekalkulatoren vår kan bare regne med avdragsfrihet dersom du velger type serielån.
Avdragsfrie måneder
mnd

Gebyrer

Etableringsgebyret er et engangsgebyr til banken for opprettelse av lån. Dette blir enten fratrukket direkte fra beløpet du får utebetalt (lånebeløpet), slik at du får lånebeløp minus etableringsgebyr utbetalt fra banken. Alternativt vil banken legge på etableringsgebyret slik at du skylder banken lånebeløpet + etableringsgebyret. I sistnevnte tilfelle vil du få utbetalt samme beløp som du har angitt som lånebeløp. Kalkulatoren vår har som utgangspunkt at etableringsgebyret blir fratrukket lånebeløpet som du får utbetalt.
Etableringsgebyr
kr
Standardbeløp er 1935 kr (per 2010) for alle lån som tinglyses, typisk boliglån. Forbrukslån tinglyses ikke, og dermed skal det stå 0 dersom det er snakk om et forbrukslån.
Tinglysningsgebyr
kr
Gebyr man betaler til banken hver betalingstermin, i tillegg til renter.
Termingebyr
kr

Renter

Renten som banken opplyser om. Dette er ikke den samme som effektiv rente. Effektiv regnes ut når du trykker på "Regn ut"
Nominell lånerente
%
Effektiv rente
-